MEER EIGENAARSCHAP IN DE BEOORDELINGSCYCLUS

In de blog Hoe overleef ik als manager? schreef ik dat het (bijna) gedaan is met leidinggevenden. Verdwijnt met deze professional ook het oude vertrouwde beoordelingsgesprek? Het lijkt er warempel op!

jvdberg_2In zijn boek ‘Get Rid of the Performance Review’ schetst Samuel A. Culbert een beeld van destructieve en frauduleuze beoordelingsgesprekken. Hij stelt dat deze gesprekken als veroordelingsgesprekken worden ervaren waarin medewerkers te horen krijgen wat er allemaal fout is gegaan. Dat de beoordelingen op deze manier toch gehandhaafd blijven, komt volgens hem vooral omdat leidinggevenden de machtsverhoudingen in stand willen houden.  In het artikel Schaf het beoordelingsgesprek af in de Volkskrant van 29 september onderschrijven Marianne van Woerkom en Charissa Freese van de Tilburg University de opvatting van Culbert. Wel komen zij in dit artikel met ideeën die er toe leiden dat het beoordelingsgesprek die status krijgt die het verdiend. Zij denken hierbij aan de focus op de sterke kanten van de medewerker en deze aanvliegroute kan ik alleen maar onderschrijven.

Het is mijn overtuiging (en inmiddels ervaring) dat met beoordelingsgesprekken veel te winnen is:

  • door een grotere betrokkenheid en verantwoordelijkheid van medewerkers bij het formuleren van doelstellingen
  • als beoordelingsgesprekken bijdragen aan de ontwikkeling van medewerkers
  • als er on the job continu gecommuniceerd wordt over prestaties en voortgang

jvdberg_3Medewerkers die hun passie/talenten echt kwijt kunnen in hun werk hoeven niet aangestuurd te worden. Zij kunnen zich zelf, beter dan wie dan ook, managen. Hun motivatie-vuurtje vlamt van binnen en komt niet van buiten.
Stephen Covey

Een aanvliegroute dus waarbij medewerkers meer in de lead zijn en waarin het accent ligt op persoonlijke ontwikkeling. Doordat medewerkers, samen met hun collega’s, een grotere‘say’ hebben wie welke afdelingsdoelstellingen voor hun rekening nemen, stijgt hun betrokkenheid en eigenaarschap. En bij deze keuze spelen hun sterke kanten (zie blog Focus op sterke kanten) een belangrijke rol.

jvdberg_1Beoordelen wordt voor leidinggevenden en medewerkers weer leuk en draagt bij aan de groei en bloei van medewerker en organisatie. Misschien moeten we de naam veranderen in Groei-gesprekken.

Als je een e-mail stuurt naar info@vandenbergtraining.nl ontvang je het webinar Over Het Nieuwe Beoordelen.

jacco van den bergDoor Jacco van den Berg

//

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s