Levensfasegericht HRbeleid is gewoon HR beleid

Levensfasegericht personeelsbeleid zie ik eerder en meer als een specifieke invalshoek om naar personeelsbeleid te kijken, dan als een apart beleid. Als organisaties de gebruikelijke HRM-Tools (levensfase)bewust inzetten is een apart beleid en een aparte naam dus ook niet (meer) nodig.

shutterstock_120006865Waar is HR hier voor op aard?
In de vele definities over levensfasegericht personeelbeleid komen bijna altijd woorden voor als: duurzaam, optimale inzetbaarheid, actuele levensfasen, et cetera. Op medewerkers gerichte woorden, prima dus. In sommige definities mis ik dat het beleid zeker ook moet bijdragen aan het realiseren van organisatiedoelstellingen, nu en in de toekomst. Want is Human Resources daar ook niet voor op aard?  Zeker in een tijd van (komende) arbeidskrachtschaarste, de vergrijzing en het oprekken van de pensioengerechtigde leeftijd is het van groot om de huidige werknemerspopulatie te koesteren. Dat hierbij per levensfase accenten in beleid worden geplaatst, vind ik niet meer logisch. HRM staat immers voor HR Marketing (of Matching) en speelt dus bij het koppelen van behoeften van organisatie en medewerkers een cruciale.

———————————————————————————————————————

Starters
Positief ingesteld, zoeken uitdaging nieuwe dingen, zijn fysiek vitaal en hebben thuis weinig verplichtingen maar hebben ook weinig ervaring.

Spitsuur van het leven
Weten vaak wat hun mogelijkheden zijn, zijn gericht op alle fronten om zoveel mogelijk uit het leven te halen, willen zich ontwikkelen, carrière maken en verantwoordelijkheid dragen, daarnaast nemen vaak de verplichtingen in de privé sfeer(jonge kinderen) toe.

Stabilisatie
Meer structuur en stabilisatie, regiogebonden, mantelzorgverplichtingen, overdenken vaak hun persoonlijke situatie, zowel werk- en privé redelijk op de rails en vaak op hoogtepunt van de baan, denken vaak na over hun leven en maken soms radicale keuzes in werk en privé.

Deskundige senior
Veel werk en levenservaring, betekenen vaak veel voor de organisatie, werk en privé redelijk in balans, carrièretop, mantelzorgverplichtingen nemen toe.

———————————————————————————————————————

Aan de slag met (levensfasegericht) personeelsbeleid
Het is mijn ervaring dat er vaak geen grote veranderingen van regelingen of instrumenten nodig zijn om vorm en inhoud te geven aan (levensfasegericht) personeelsbeleid. Het denken vanuit diverse doelgroepen (op basis van levensfasen) en de daarbij behorende behoeften op gebieden als functie-inhoud, werktijden, arbeidsomstandigheden, belasting en belastbaarheid, en gezondheid geeft al veel aanknopingspunten.

Eenvoud kenmerkt de meester
Is het nu echt zo eenvoudig? Ja, begin als HR kleinschalig, creëer met interactieve workshops een draagvlak waarbij meteen gebruik wordt gemaakt van de kennis, behoeften en creativiteit van de medewerkers om wie het uiteindelijk allemaal gaat. Alleen al het beantwoorden van de onderstaande vragen levert een schat aan informatie op:

  • wat zijn de belangrijkste krachten/talenten, behoeften, aandachtspunten/zwakten van de groep medewerkers per levensfase?
  • welke kansen zijn er voor onze organisatie als medewerkers uit de vier verschillende fasen optimaal worden ingezet? En wat moet er gebeuren om deze kansen te benutten?

shutterstock_158962601Op basis van de antwoorden onderneemt HR in de randvoorwaardelijke en arbeidsvoorwaarden-sfeer allerlei acties (geen dikke notities!) en leidinggevenden bespreken in beoordelings-, functionerings- en/of POP-gesprekken) de behoeften, talenten en aandachtspunten van hun medewerkers. Dit alles als een eerste aanzet tot zich alsmaar ontwikkelende weer- en wendbare medewerkers die met plezier waarde toevoegen en organisatiedoelstellingen realiseren. En omdat een organisatie zo flexibel is als haar medewerkers en omdat stilstand achteruitgang is, is het in kennisland Nederland noodzakelijk hier met iedere medewerkers MAATWERKafspraken over te maken.

Levensfasegericht personeelsbeleid is een gewoon personeelsbeleid met daarin specifieke aandacht en ruimte voor talenten, behoeften en aandachtspunten voor medewerkers uit alle levensfasen. Niets minder, maar alstublieft ook niets meer. HRM staat ook nog voor HRMaatwerk.

vandenbergGeschreven door Jacco van den Berg
Naast dit artikel schreef Jacco ook:

3 responses to “Levensfasegericht HRbeleid is gewoon HR beleid

  1. Pingback: Blijf zuinig op de oudere medewerker |·

  2. Pingback: DE WONDERVRAAG |·

  3. Pingback: ONDER BEGELEIDING IN HET DIEPE GOOIEN |·

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s