Leer leren met STARR

Door Jacco van den Berg

In menig organisatie voeren leidinggevenden met hun medewerkers op dit moment voortgangs- of functioneringsgesprekken. Of mid-year reviews, zo u wilt. Ook in uw organisatie? En zijn deze gesprekken niet vaak rituele dansen en constateringen als : ‘we drinken een glas, doen een plas en alles bleef zoals het was?!’ Wie de schoen pas trekke ‘m aan.

In deze bijdrage leest u hoe u met de STARR methodiek meer waardevolle gesprekken krijgt waar medewerkers echt iets van leren.

STARR

shutterstock_112957624Niet alleen in selectiegesprekken kan de STARR-methodiek (Situatie, Taak, Actie, Resultaat Reflectie) worden toegepast maar ook in het functioneringsgesprek. Met deze methodiek krijgt de leidinggevende op een gestructureerde wijze een zo betrouwbaar mogelijk beeld van het gedrag van de medewerker, zonder dat hij zelf bij diens handelen aanwezig is geweest. Via de structuur Situatie, Taak (of doel) worden voorbeelden van gedrag verzameld waaruit naar voren komt welke Acties de medewerker heeft uitgevoerd (of niet!) en wat daar de Resultaten van waren. Medewerker en leidinggevende Reflecteren welke competenties al aanwezig zijn voor de uit te voeren Taken en welke nog verder ontwikkeld dienen te worden.

Gesprekspunt leidinggevende: niet op tijd afronden van reparaties

Situatievragen van de leidinggevende

‘Het komt te vaak voor dat reparaties niet binnen de afgesproken termijn worden afgerond. Zo is de deadline van je laatste klus bij die raffinaderij met drie dagen overschreden. Kun je mij meer over de achtergronden van dit karwei vertellen? Welke en wat voor mensen waren aanwezig? Wat waren de gebruikte gereedschappen? Hoe was de werkomgeving? Welke materialen werden er gebruikt? Was er een fysieke of psychisch belastende situatie? Was er sprake van werkdruk, waren er spanningen van andere aard?´

Taakvragen van de leidinggevende

‘Je bent voorman en deed de klus met drie anderen. Kun je mij vertellen wat jouw rol was en die van je medewerkers? Welke verantwoordelijk- en bevoegdheden had je? Wat was feitelijk jouw opdracht?´

Actievragen van de leidinggevende

‘Neem mij eens mee naar de eerste werkdag van deze klus. Hoe begin jij zo’n klus? Wat krijgt bij jouw prioriteit? Hoe stuur jij je medewerkers aan? Hoe communiceer jij ter plekke met de opdrachtgever? Welke activiteiten heb je uitgevoerd en waarom juist deze en in deze volgorde? Waar heb je, om de achterstand in te lopen, knopen doorgehakt en welke alternatieven heb jij hierbij op een rijtje gezet?’

Resultaat- en reflectievragen van de leidinggevende

shutterstock_81741409‘Het resultaat is dat de deadline met drie dagen is overschreden. Als wij hier zo over praten, waar denk jij dat het fout is gegaan? Wat kan en moet de volgende keer beter? Wat is goed gegaan en zou je meer en vaker moeten doen? Aan welke kennis ontbreekt het jou? Welke competenties dienen nog verder ontwikkeld te worden?

Op welke wijze kan ik jou als leidinggevende ondersteunen?

Bron: het GROTE gesprekkenboek (Vakmedianet, 2009)

Eén van de doelen van het functioneringsgesprek is het ontwikkelen van medewerkers. Omdat lang niet iedere leidinggevende dagelijks zicht heeft op het functioneren van medewerkers, kan de STARR methodiek uitkomst bieden. Maar deze methodiek kan ook ingezet worden om in de organisatie een leerklimaat te creëren.

Als iedereen zich nu eens de tijd gunt om te leren van de successen en van zaken die minder gaan, is er al veel gewonnen. Misschien als leidinggevende of medewerker in deze gesprekkenronde eens ‘STARR-ren’ en eens echt een functionerings-/voortgangsgesprek voeren?

vandenbergGeschreven door Jacco van den Berg

One response to “Leer leren met STARR

  1. Pingback: Levensfasegericht HRbeleid is gewoon HR beleid |·

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s